...: Osmanlı Türkçesi

Hüccet - Osmanlıca Belge

Osmanlıca Yazma Belgeler - Hüccet

Evahir Cemaziyülevvel 988 - 4/7/1580 - Suretü's-sicil nukılet ane'l-asl harrerehu el-fakir Hasan bin Mehmed en-naib bi-Sakız (mühür). Vech-i tahrir-i sicil budur ki: bundan akdem Todori Cöti nam zimminün nefsine işbu sahibü's-sicil Aya nam manastır papası olan gumeno papa Yakim

Divan-ı Zihni Çermikli - Zihni Çermikli

Divan-ı Zatı - Süleyman Zati

Divan-ı Seyyid Mehmet Nesip - Mehmet Nesip

Divan-ı Şeyhi - Mollazade Süleyman Şeyhi

Divan-ı Sabri - Şakir Sabri

Divan-ı Rıfat Efendi – Rıfat

Divan-i Refi - Kalayi Refi

[12 3 4 5  >>  
Ahşap yüzeyine çizilen ya da transfer ediln resim, desen ve motiflerin kızdırılmış metal uçları vasıtasıyla dağlanıp, siyah ve kahverenginin tonlarıyla yakılma işlemidir...Ahşap Yakma Tablo Galerisi...

Ferudun Çınar

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE