Fatiha Suresi
1- Bismillahirrahmānirrahīm.
2- Elhamdü lillāhi rabbil'alemin
3- Errahmānir'rahim
4- Māliki yevmiddin
5- İyyāke na'budü ve iyyāke neste'īn
6- İhdinessırātel müstakīm
7- Sırātellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

       

  • Yapan: ferudun çınar
  • Pazartesi, 25 Şubat 2019

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.

Osmanlıca - aHşap yakma

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitaplar başta olmak üzere, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış "matbu" kitaplar ile yine bu dillerde yazılmış "yazmalar"... Ahşap dağlama tekniğiyle yapılmış "aHşap yakma tablolar"...

Ferudun Çınar

İletişim

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE

İrtibatta olalım